Klik hier om deze documentatie op volledige schermbreedte te kunnen zien.

Hulp op afstand door medewerker Saldata

Op de website van Saldata is een hulpprogramma geplaatst waarmee een medewerker van Saldata een pc bij uw bedrijf, waarop dat programma draait, via het internet kan overnemen om op afstand hulp te bieden. Klik op onderstaande link om het programma te downloaden. Kies vervolgens in het downloadscherm voor "uitvoeren" of "run". De download van het programma start. Na afloop van de download vraagt het programma of het kan starten. Kies opnieuw voor "uitvoeren" of "run". Nadat het programma gestart is, verschijnt een scherm waarin een "ID" staat. Deze "ID" heeft de Saldata medewerker nodig om verbinding met de betreffende pc te kunnen maken. Start het supportprogramma alleen op in overleg met Saldata.

Support door Saldata

Documentatie in html-formaat

Direct naar de handleidingen

Documentatie Basta versie 5.9

Klik hier om direct naar de beschrijving van de nieuwste update van Basta te gaan.

Documentatie van de pakketten en modules in html-formaat

In deze tabel vindt u zgn. links (koppelingen) naar de startpunten in de verschillende folders. Klik op de gewenste link en het startdocument verschijnt in uw browser. In dat document staan de links naar alle andere documenten in de betreffende subfolder.

Links binnen deze documentatie

Links zijn over het algemeen te herkennen aan een afwijkende tekstkleur en/of onderstreping. Normaal gesproken verandert de muiscursor ook van vorm als er op een link wordt gewezen. Er verschijnt dan veelal een aanwijshandje. (Deze verandering van vorm is vooral handig op het internet zelf, waar regelmatig (delen van) afbeeldingen als link worden gebruikt)

In sommige documenten staan weer links naar documenten in andere subfolders. Gaat u via een dergelijke link naar een document in een andere subfolder, dan kunt u alleen via de 'Terug' of 'Back'-toets van uw browser terug naar het oorspronkelijke document.

Klikt u op de link 'Terugkeren naar het hoofmenu' van een document, dan is dat altijd een verwijzing naar het menu van de module of het pakket waar dat betreffende document bijhoort.

In het hoofdmenu van een pakket kunt u via de link 'Terugkeren naar het pakketmenu' terug naar dit document (met de naam readme.htm).

De handleidingen

Folder   Omschrijving handleiding         Startdocument (link)

Unix    Algemeen systeembeheer en unix inlei-  unixmenu.htm
      ding. Alles wat u op dit gebied dient
      te weten vindt u hierin terug.

Systeem   Basta handleiding algemeen en systeem-  sysmenu.htm
      programma's (het F6-menu).

Bastafin  Basta handleiding financieel (het F1-  basmenu.htm
      menu).

Bastaord  De handleidingen van de verschillende
      Basta-ordermodules:
      Debiteurenmodule             basmndb.htm
      Crediteurenmodule            basmncr.htm
      Voorraadmodule              basmnvr.htm
      Inkoopmodule               basmnin.htm
      Verkoopmodule              basmnvk.htm
      Beoordeling leveranciers         bor001.htm

Meuta    De Meuta-gids voor meubelproduktie    meu00000.htm

Kavta    De handleidingen van de verschillende
      Kavta-modules:
      Debiteurenmodule             kavmndb.htm  (menu 200..229)
      Crediteurenmodule            kavmncr.htm  (menu 300..329) 
      Voorraadmodule              kavmnvr.htm  (menu 400..429)
      Afsprakenmodule             kavmnaf.htm  (menu 430..459)
      Inkoopmodule               kavmnin.htm  (menu 460..489) 
      Verkoopmodule              kavmnvk.htm  (menu 500..529)
      Offertemodule              kavmnof.htm  (menu 530..559)
      Statistiekmodule             kavmnst.htm  (menu 560..589)   
      Verhuurmodule              kavvrh.htm   (menu 555)  
      Technische dienst - historiemodule    kavmnth.htm  (menu 700..729)
      Technische dienst - storingmodule    kavmnts.htm  (menu 730..759)
      Technische dienst - contractmodule    kavmntc.htm  (menu 760..789)
      Mailingmodule              kavmnml.htm
      Diverse 'losse' modules         kavmndv.htm
      Verwijzing trefwoorden          kavtref.htm

Agfta    Handleiding Agf-pakket          agfmenu.htm

Drankta   De handleidingen van de verschillende
      Drankta-modules:
      Debiteurenmodule             dramndb.htm
      Crediteurenmodule            dramncr.htm
      Voorraadmodule              dramnvr.htm
      Verkoopmodule              dramnvk.htm

Divmod   Deze subfolder bevat beschrijvingen van
      de volgende modules:

      Aanvullende geg. debiteuren/crediteuren xtradc.htm
      Algemeen lijstprogramma         alg001.htm
      SEPA-module betalingen en incasso    sep001.htm
      (inclusief BTL91 voor betalingen buiten
      de euro-zone)
      Automatische betalingen aan crediteuren aut001.htm
      Betalingsgedrag debiteuren/crediteuren  btg001.htm      
      BTW-module                dbt001.htm
      Controleregister met gecum. dagboekinf. cum001.htm
      Electronisch dagafschrift        elb001.htm
      Euro-conversie              dec001.htm
      Incasso-module              inc001.htm
      Iris-module               dir001.htm
      Rentenota's               ren001.htm
      Info-order systeem            tpi001.htm

Ifx     Deze subfolder bevat informatie over   ifx000.htm
      het IFX-pakket dat door een aantal
      bedrijven als faxpakket wordt gebruikt.

Relatie   Deze subfolder bevat informatie over   aanvang.htm
      het relatiebeheerpakket dat door een
      aantal bedrijven wordt gebruikt.

Bbx2acc   In deze subfolder vindt u informatie   aanvang.htm
      over de module om gegevens vanuit uw
      bestanden over te brengen naar het
      pakket Ms-Access.